Zajímavosti ze světa 7 - Geopatogenní zóny

Geopatogenní zóny

Geopatogenní zóny byly dříve označovány jako dračí žíly. Slovo geopatogenní vzniklo ze dvou řeckých slov: geo znamená země nebo zemní a pathos značí utrpení nebo nemoc. Volně přeloženo jde o utrpení, které pochází ze země, nebo nemoc pocházející ze země.

Za patogenní zónu považujeme vše, co vychází z vnějšího prostředí organismu a nepříznivě působí na jeho zdravotní stav (tedy např. i prostor před a za televizorem či počítačem, blízký prostor u tmavého luxolového nátěru apod.).

Pokud nepříznivé záření vystupuje ze Země, nazýváme ho geopatogenní zónou. Ta se vytváří nad geologickými anomáliemi, jako jsou zlomy, poklesy, styky hornin a radioaktivní lokality, nad podzemními vodními toky a v souvislosti s tzv. Hartmanovy pásy a Curyho pásy probíhajícími mřížovitě kolem Země.

 

Geopatogenní zóny rozpoznají psi a kočky

Velmi dobrými indikátory pro zjištění geopatogenních zón jsou psi a kočky. Pes reaguje obdobně jako člověk. Je-li pes na daném místě nervózní a chce místo opustit, pravděpodobně tudy prochází geopatogenní zóna. Kočky naopak tato „nevhodná“ místa vyhledávají.

Citliví lidé, senzibilové či proutkaři umí místa těchto nepříznivých zón zjistit pomocí virgule či proutku. Určí, kudy zóny procházejí a kde jsou tzv. "uzly" těchto zón. Následně lze přizpůsobit rozložení nábytku jednotlivých místností v bytě či na pracovišti tak, aby člověk v nepříznivých zónách pobýval co nejméně.

 

Patogenní zóny

Zemní: prameny vody, tektonické poruchy, půdní zlomy - nepravidelné zóny

Kosmické: Hartmannovy zóny a Curryho zóny - pravidelné pásy dle směrů světových stran, velmi hustá síť

Umělé: Hlavně EMS - elektromagnetický smog - převážně počítače, mobily, vysílače atd.

 

Kdy hledat geopatogenní zóny

Než tedy opravdu začneme hledat příčinu našich problémů v zónách, musíme vědět, že důvodem nespavosti nejsou naše jiné psychické problémy. Pokud víme, že nás nic závažného netrápí a přesto se často budíme, nebo jsme ráno velmi unavení bez jiné zdravotní příčiny, pak je možné, že příčina je v geopatogenních zónách na našem lůžku.

Je třeba si uvědomit, že téměř všude se nachází nějaká ta zóna. Pokud není příliš silná nebo se jednotlivé zóny nějak výrazně nekříží (čímž se zesilují), tak není čeho se obávat. Jestliže jsou ovšem někde zóny silné, což platí hlavně pro zemní zóny, pak nelze situaci podceňovat, ale naopak ji řešit.

 

Problémy způsobené geopatogenními zónami

Malé děti vylézají nebo vypadávají z lůžek, přecházejí do postelí rodičů či sourozenců, spí na zemi mimo tuto zónu nebo jsou přitisknuty v divných polohách na mříže postýlek, v noci pláčou, neklidně spí; může se projevit nechutenství a neklid.

Dospělí se podvědomě brání odchodu do postele, která je umístěna nad nepříznivou zónou, nemohou dlouho usnout, v noci se probouzejí, přelehávají jinam, nemohou doslova vydržet v posteli, zvláště při úplňku; studené nohy, ranní únava větší než večer, nevyspalost, nervozita, brnění údů, mrazení těla, pocity zimy nebo průvanu nebo naopak pocity přehřátí a strnulá šíje; podle druhu polohy k zónám a k jejich křížení vznikají bolesti hlavy a kyčlí, revmatické bolesti.

Je-li lůžko nad podzemní vodou, vzniká po 10 - 15 letech polyartritida. Při pobytu nad křížením zón bývá zjištěna skleróza multiplex, nádorová onemocnění, žlučníkové a ledvinové záchvaty a kamínky, oční nemoci a duševní poruchy.

Spolupůsobením křížení geopatogenních zón může docházet až k poruchám paměti a pomatenosti, rozvrácenosti a depresím.

Máte-li dojem, že by geopatogenní zóny mohly být příčinou vašich problémů, můžete si domů pozvat zkušeného telestéta (proutkaře), který vám poradí, jak rozmístit nábytek, aby se postel nenacházela přímo ve škodlivé zóně.

 

Zdroj: Facebook