Trénink - VO2 max

Trénink - VO2 max

VO2 max. – měřítko naší kondice

 

Pro většinu závodních i „hobby“ sportovců, kteří se zabývají nějakou vytrvalostní disciplínou nebo kolektivním sportem je jedním ze zajímavých ukazatelů zdatnosti jejich maximální spotřeba kyslíku neboli VO2 max. Bývá také nazývána aerobní kapacitou organizmu a sportovní fyziologové hodnoty VO2 max používají jako základní ukazatel vytrvalostní zdatnosti.

 

Schopnost zužitkovat kyslík

V jedné odborné studii (Costill a kol. 1973) byla prokázána závislost mezi výsledným časem v běhu na 10 mil a hodnotou VO2 max. Usoudit ale, že kdo má vysokou úroveň VO2 max. musí být automaticky výborný běžec nelze. VO2 max musíme chápat jen jako ukazatel jak účinně dokáže naše tělo zužitkovat kyslík při zatížení. Jinými slovy naše skutečná vytrvalecká výkonnost čili schopnost udržet dlouho vysoký aerobní výkon závisí rovněž na ekonomice běhu a výši anaerobního prahu.
Vyšší VO2 max. znamená také lepší regenerační schopnosti při přerušovaných aktivitách, kdy se sportovec dostává opakovaně do kyslíkového dluhu. K tomu dochází např. ve sportovních hrách. Uvádí se, že význam VO2 max narůstá zejména pokud trvají pauzy přibližně 90 sekund a více (hokej). Trvá-li odpočinek méně než 30 sekund význam VO2 max. pro regeneraci významně klesá.

 

Co ovlivňuje výši našeho VO2 max?

Kromě genetických předpokladů, které nám byly naděleny je to zejména výkon srdce a schopnost krevního oběhu přenášet kyslík. U trénovaných sportovců je VO2 max omezen i kapacitou plic, protože malé plíce nejsou schopny nasytit kyslíkem zvětšený objem krve vytlačený ze srdce. To jakým způsobem bude okysličená krev využita ve svalech, závisí na svalové fyziologii (schopnosti svalů zužitkovat kyslík).

 

Jak se VO2 max. měří?

Nejpřesnější měření probíhá ve speciálních laboratořích na ergometrech (běžeckých či bicyklových). Někde se používají testy na dráze se speciálním telemetrickým zařízením, které nese běžec na zádech. Zařízení je velmi lehké a váží kolem 1 kg. Výsledky VO2 max. se udávají buď v absolutních číslech (ml kyslíku za minutu, ml/min.), nebo přepočtené na kilogram tělesné hmotnosti za minutu (ml/kg.min.).

 

Jaký je vztah VO2 max. a tělesné váhy?

Obecně lze říci, že VO2 max. přepočtený na váhu u rozměrnějších a těžších sportovců klesá. Zatímco drobní vytrvalci dosahují hodnoty přes 80ml/kg.min, tak mohutní veslaři dosahují nejvýše okolo 70 ml/kg.min. Aby bylo srovnání aerobní výkonnosti sportovců různých vah a rozměrů co nejobjektivnější, používají sportovní fyziologové speciální přepočítací tabulky.

 

Jak je na tom průměrná populace a vrcholoví sportovci?

Spotřeba kyslíku v klidu činí kolem 0,3 l/min, přičemž jen necelých 20% přijatého kyslíku se zužitkuje, zbytek vydýcháme. Při maximálním zatížení však spotřeba a využitelnost kyslíku velmi strmě vzrůstá. VO2 max. u průměrného netrénovaného mladého muže se pohybuje mezi 3-3,5 l/min. resp. 45-50 ml/kg.min, u žen mezi 2-2,5 l/min resp. 35-40 ml/kg.min. Špičkoví sportovci dosahují absolutních hodnot mezi 5-7 l/min. (muži) a 3,5/5 l/min. (ženy). Vysoce nadprůměrné u mužů je možno považovat relativní VO2 max. vyšší než 70 ml/kg.min a u žen 60 ml/kg.min.

 

Zdroj: www.sportvital.cz