Trénink - Píchání v boku při běhání

Trénink - Píchání v boku při běhání

Píchání v boku při běhání – čím je způsobeno a jak mu předcházet

 

Píchání v boku při pohybové aktivitě postihuje mnoho sportovců, za které by běžci mohli vyprávět. U nich se totiž tento problém vyskytuje nejčastěji, kdy v průměru asi každý pátý výběh doprovází píchání v boku. Ve valné většině případů se nejedná o nijak závažnou zdravotní komplikaci, jelikož zpravidla odezní již při běhu. Naopak asi jen v jednom případu z deseti je píchání v boku tak silné, že vede k nutnosti sportovní aktivitu zcela přerušit. Čím je píchání v boku způsobeno a lze se mu bránit?

 

U koho se píchání v boku vyskytuje nejčastěji?

S pícháním v boku nejvíce bojují děti a méně trénovaní sportovci. Například u osob starších 40 let je píchání v boku asi dvakrát méně časté v porovnání se sportovci do 20 let věku. Stejně tak vyšší trénovanost je zárukou o trochu méně častých symptomů, avšak ani profesionální sportovci se píchání v boku zcela nevyhnou. S pícháním v boku se nejčastěji setkáme u běžců, triatlonistů nebo u jezdců na koni. O trochu méně časté je u plavců a prakticky vůbec se jím nemusí zabývat cyklisté, u kterých je přibližně desetkrát méně časté v porovnání s běžci či jezdci na koni.

Píchání v boku je také spojeno s intenzitou pohybové zátěže, přičemž jednoduše platí, že vyšší intenzita zvyšuje pravděpodobnost symptomatických projevů. Zvolnění tempa je proto jednoduchým a okamžitým řešením píchání v boku, jelikož dokáže ulevit ve více než 70 % případů.

 

Hledání správné příčiny: může za bolesti pobřišnice?

Problematika píchání v boku je dost pravděpodobně známá již mnoho set let, a tak se již v první polovině 20. století začaly objevovat vědecké publikace s návrhy teoretického objasnění. Postulovaly se zejména 2 možné teorie – nedostatečné prokrvení bránice při sportovní zátěži (40. léta) a mechanický stres působící na vazy zajišťující stabilitu vnitřních orgánů (20. léta). Zatímco „brániční teorie“ byla vyvrácena s nástupem moderních přístrojů, teorie mechanického stresu je často zmiňována i v dnešní době. Jelikož se však píchání v boku někdy objevuje také u sportů, u kterých nedochází k velkým otřesům (například při plavání), je dnes i tato teorie na hraně vyvrácení.

V dnešní době je nejčastěji přijímána teorie, která si píchání v boku vysvětluje jako následek podráždění vnější pobřišnice (tenká blána přiléhající na břišní dutinu), které vzniká během sportovní aktivity třením s vnitřní pobřišnicí. Tato teorie dokáže uspokojivě vysvětlit přesnou lokalizaci bolesti, častější výskyt u dětí, vyvolání symptomů pohybem nebo častější projevy při naplněném žaludku.

 

Můžeme se bránit?

Jelikož samotná etiologie píchání v boku není stále zcela objasněná, není shoda ani na univerzálních principech prevence před těmito symptomy. Navíc s některými faktory ihned jednoduše nic nezmůžeme (věk, trénovanost, zvýšená náchylnost k symptomům apod.). Na základě pozorování ovšem vědci navrhují několik možných způsobů, které nás mohou před pícháním v boku ochránit, nebo alespoň o něco málo snížit pravděpodobnost, že se příznaky při sportu projeví. Ty se dají shrnout do následujících doporučení:

Nejezte velká jídla do 2 hodin před plánovaným začátkem sportovní aktivity. Při častých obtížích s pícháním v boku se větším jídlům vyhněte až 3–4 hodiny před počátkem pohybové aktivity. Zvětšený objem žaludku totiž může na pobřišnici a břišní stěnu vyvíjet větší tlak. 

Před sportovní aktivitou se vyhněte sladkým limonádám, džusům a dalším hypertonickým nápojům (typicky se jedná o tekutiny s vysokým obsahem cukru). U těchto nápojů totiž bylo pozorováno, že projevy píchání v boku zhoršují. 

Místo krátkých tréninků o vysoké intenzitě se raději držte v „úsporném módu“ o delší době trvání. Při volnějším tempu je totiž menší pravděpodobnost, že bude běh doprovázet píchání v boku. 

Během sportovního výkonu dbejte na hluboké a pravidelné dýchání, při běhání si můžete frekvenci dechu hlídat podle frekvence kroků (například každé 2 kroky nádech, každé 2 kroky výdech). 

Některé studie také naznačují, že píchání v boku je častější u sportovců, kteří mají oslabené hluboké břišní svaly, zejména příčný sval břišní (m. transversus abdominis). Je možné, že jejich posílení (pomocí komplexních cviků s volnou dráhou pohybu nebo planku včetně jeho variací) se symptomy píchání v boku může pomoci.

 

Co si z toho vzít?

Píchání v boku je nepříjemná komplikace, která čas od času potká téměř každého sportovce. Některé osoby stejně tak jako některé typy sportů však mají k těmto symptomům větší náchylnost (například mladí a málo trénovaní jedinci nebo typicky běžci a jezdci na koni). Přesná příčina píchání v boku do současné doby není známá, i přesto existuje řada teorií o etiologii těchto symptomů. V současné době se zdá, že na vině je zejména tření mezi vnější a vnitřní pobřišnicí, které je vyvolané častými vertikálními pohyby trupu při současně vzpřímeném postoji.

Způsob, jak zcela eliminovat píchání v boku při sportu, dosud není známý. I přes to se ale píchání v boku můžeme alespoň částečně bránit. Vyhnout bychom se měli objemným jídlům konzumovaným těsně před sportovní zátěží, vhodné nejsou ani sladké a hypertonické nápoje. Stejně tak intenzita zátěže hraje u píchání v boku důležitou roli, proto není někdy na škodu přejít do volnějšího tempa a vytrvat po delší dobu.

 

Zdroj: https://aktin.cz

Autor: Tomáš Novotný