Trénink - Pět Tibeťanů

Trénink - Pět Tibeťanů

Pět Tibeťanů: Cesta, jak mít pružné a zdravé tělo

 

Cvičení tibetských mnichů má člověku zajistit věčné mládí, pružné a zdravé tělo i prodloužit život.

 

Pod tímto souslovím se neskrývá pět mužů z Tibetu, ale soustava pěti cviků, u nás známá již od dob první republiky. Znovuzrození zažil tento systém cvičení až po roce 1989, od kterého se začaly brát v potaz i alternativní směry léčení.

Pět Tibeťanů je zaměřeno na oblast páteře, která je pak flexibilní. Otevírá důležité energetické body lidského těla a to je poté nabité elánem a energií.

 

Jak cvičit

Pokud chcete tento systém cvičení vyzkoušet, měli byste se připravit na systematičnost a důslednost. Cvičte denně, v rozsahu 3–21 opakování od každého cviku. Pohyb provádějte pomalu, soustředěně a namáhejte se pouze do prvních projevů únavy či bolesti. Začněte na třech opakováních denně a každý týden jedno opakování přidejte.

Při cvičení Pěti Tibeťanů je velmi důležité dýchání – při provádění samotného cviku se nadechněte, při návratu do výchozí polohy vydechněte.

Zde je popis jednotlivých cviků:

 

1. Tibeťan

Stoupněte si na podložku a ujistěte se, že máte kolem sebe dost místa. Rozpažte a dlaně otočte směrem k podlaze. Narovnejte záda, uvolněte ramena. Zvolna se začněte otáčet po směru hodinových ručiček kolem své osy. Zrychlujte až do chvíle, kdy ucítíte, že jsou paže nadnášeny odstředivou silou. Celou dobu fixujte pohledem jeden pevný bod. Otáčky si počítejte a začněte je pomalu snižovat, aby se vám nemotala hlava.

 

 2. Tibeťan

Lehněte si na podložku na záda a ruce nechte ležet volně podél těla. S nádechem přitáhněte hlavu k hrudníku a současně s ní zvedněte nohy kolmo ke tropu. S výdechem opět povolte.

 

3. Tibeťan

Klekněte si na kolena tak, aby kolena, boky a ramena tvořily přímku. Prsty u nohou zapřete o podložku a dlaně položte ideálně na hýždě. S nádechem zakloňte hlavu i tělo, s výdechem se pak vraťte zpátky a proveďte mírný předklon hlavou.

 

 4. Tibeťan

Sedněte si na podložku a dlaně opřete těsně vedle hýždí – prsty u rukou směřují k vašim patám. S nádechem protlačte boky vzhůru a zakloňte hlavu – vaše tělo je nyní rovnoběžné se zemí. S výdechem se vraťte do sedu.

 

5. Tibeťan

První fáze se podobá jogínské kobře – prsty na nohou zapřete o podložku a s výdechem se vytáhnete za temenem hlavy vzhůru ke stropu. Stehna ani břicho se nedotýkají podložky. Pak následuje nádech a přechod do jogínské střechy – odtlačíte se od dlaní a kostrč vynesete co nejvýš ke stropu.

                                                                                                                                                    

Pět Tibeťanů vám jistě nijak neublíží, ale kvůli omezenému počtu cviků není dostatečně komplexní a neprocvičí všechny svalové skupiny. Zkuste některé prvky této sestavy využít k protažení po tréninku nebo pro uvolnění před ulehnutím do postele.