Trénink - Jaký druh protahování se doporučuje

Jaký druh protahování se doporučuje?


Není jasné, zda protahování před a nebo po běhu předchází zranění.

Existují tři druhy strečinku: statický, dynamický a proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF*).

Při statickém strečinku se sval prodlužuje a drží, při dynamickém strečinku se sval aktivně prodlužuje a poté drží a při PNF se kontrahuje protilehlý sval, aby se cílový sval prodloužil.

Statický strečink před cvičením vede k poklesu výkonnosti, přičemž deficit je závislý na dávce při delším trvání strečinku (> 60 sekund). Podle omezeného výzkumu se zdá, že strečink PNF také zhoršuje výkonnost. Dynamický strečink zřejmě zvyšuje výkonnost před silovými a výkonnostními aktivitami, stejně jako před rychlostními a obratnostními aktivitami, ale neexistují žádné důkazy ohledně jeho vlivu na vytrvalostní aktivity. Neexistují také žádné důkazy o tom, že by statický strečink nebo strečink PNF snižoval výskyt zranění z přetížení. V systematickém přehledu a metaanalýze randomizovaných kontrolovaných studií neměl strečink žádný ochranný účinek proti zranění, zatímco propriocepční a silový trénink výskyt zranění snižoval.

 

Důkazy o prospěšnosti strečinku jsou smíšené. Zdá se, že statický strečink a strečink PNF mohou vést k deficitu výkonnosti a dynamický strečink může zvýšit výkonnost v silových, silových, rychlostních a obratnostních aktivitách. Neexistují však žádné důkazy týkající se vlivu dynamického strečinku na vytrvalostní aktivity, jako je například běh.

 

Základním mechanismem PNF je cílené ovlivňování motorických neuronů předních rohů míšních prostřednictvím aferentních (dostředivých) impulzů ze svalových, šlachových a kloubních proprioceptorů - potřebné stimulace se dosahuje pomocí různých hmatů, pasivních či aktivních pohybů nebo odporu proti prováděnému pohybu. Pohyb je prováděn v diagonálách - ve směru úhlopříček, dochází tak ke spolupráci větších svalových jednotek, které jsou zodpovědné za daný pohyb. Dochází tak k šíření (iradiaci) svalové aktivity ze svalů silnějších k slabším. Facilitace je pojem, který lze zjednodušeně vysvětlit jako snížení prahu dráždivosti - dochází tak k usnadnění svalového stahu, tedy pohybu. K facilitaci je využíváno svalového protažení, stimulaci kloubních receptorů trakcí či kompresí (vytažení/stlačení kloubu), odporu či dotyku a tlaku terapeutem, sluchovou a zrakovou stimulací (prováděný pohyb terapeut popisuje a klient se dívá).

 

Zdroj: zahraniční studie