Trénink - fartlek

Fartlek je výborná forma tréninku

 

Existuje mnoho tréninkových prostředků pro rozvoj různých vlastností. Jedním z velmi vhodných a mimořádně kvalitních doplňků běžeckého tréninku je fartlek.

Ostatně jsem teď nedávno popisoval jeho upravenou variantu pro moji potřebu v článku o improvizaci v tréninkovém procesu.

 

Co to tedy vlastně fartlek je

Fartlek je běh, ve kterém se střídají krátké a delší úseky a také jejich intenzita podle subjektivních pocitů a podle profilu terénu. Je možné také pro kontrolu, jestli se vám zvyšuje úroveň trénovanosti, si všechny úseky měřit a pravidelně si kontrolovat, jak se zlepšujete, případně zhoršujete, pokud budete tuto formu tréninku používat delší dobu.  To znamená, že když na to budete mít, dají se úseky běhat postupně čím dál rychleji. Teoreticky se dříve přímo úseky neplánovaly a tato „hra během“ jak se fartleku říkalo, se prováděla jen podle pocitů a chuti.

 Ale pokud přejdete na můj systém, tak se všechno mění, přesto je možné tento trénink pořád zvát fartlekem.

 

Kde se dá fartlek běhat?

V podstatě kdekoliv. Ale přiznám se, že nejlepší je to v přírodě. Někde v lese, v členitém terénu, kde si různou intenzitou můžete vyběhnout třeba kopec, úsek po rovině nebo i z kopce. Tady se pak nemusí ani vše přesně měřit a dá se běžet opravdu jen podle pocitů.

Ovšem tento typ tréninku se dá také velmi dobře praktikovat na silnici. Tam už je možné také trvale úseky měřit a posunout samotný fartlek do trochu jiné roviny tréninkového zatížení.

Mnozí z vás mi namítnou, že tento typ tréninku už není fartlekem. Je to možné, já si moc na takové slovíčkaření nehraji, pro mě je podstatné, co tento trénink přinese a fartleková forma zatížení má obrovské předpoklady posunout vaši výkonnost zase o kus dál. Navíc se dá i nesmírně kvalitní trénink zvládnout v mnohem kratším čase, než je to při normální tréninkové zátěži.

Ještě se díky tomu vymaníte z přísně nařízeného běhání různých úseků, třeba na dráze, a rozbijete si stereotyp zátěže, což bude mít za následek vaše další zlepšování. K tomu pak přistoupí v neposlední řadě i podpora psychiky, která při drcení úseků na stadionu dostává pořádně zabrat. Při fartleku si právě psychicky hodně odpočinete.

 

Co tedy s tímto tréninkovým prostředkem?

Naprosto klidně si ho zařaďte do tréninku a nahraďte tím některou z kvalitních zátěží, ze které už máte depku předem. Mimořádně vám to prospěje.