Poklady ze skříně – 10 – Nikotinový jed

Poklady ze skříně – 10 – Nikotinový jed

Tichem šatny se ozývá bzukot mouchy. Teď usedla na stůl. Mihnutí ruky a kořist se už třepotá v dlani. Honem zastrčit do prázdné láhve od limonády. Tak. A co s ní?

V okamžiku je tu nápad. Krutý. Jak jinak se dá čekat od člověka.

Do druhé láhve vdechují kluci cigaretový kouř. Průhlednost skla se mění v mlhavou clonu. Teď postavit sklenice otvory na sebe, nahoru tu s tím kouřem, a čekat.

Dým pomalu stéká dolů. Nejdřív jemný pramének. Na dně se zakroutí a usadí. Postupně ho dole přibývá. Moucha začíná tušit nebezpečí. Rychle leze po skle nahoru.

Kouř přetéká dál do spodní láhve. Zvyšuje se v ní koncentrace jedu. Kyslík uniká podél stěn nahoru.

Moucha se už dostala k otvoru. Najednou se zatřepe a padá dolů. Snaží se lézt po dně pryč.

Pozorující kluci se rychle shodli. Málo kouře. Rychle naplňují znovu horní láhev, přikládají ji zpět a dál dychtivě sledují, co to s mouchou provede.

Další pramének stéká líně dolů. Moucha se chvěje. Cuká nožkami. Najednou je klid.

Ne. Ještě není konec. Moucha sbírá poslední síly. Ochrnutí ještě není úplné. Jed jí proniká do těla, ale pořád leze. Někam pryč z dosahu toho dusivého kouře.

Ale kam má utéct? Neví. Jen se snaží dostat z dosahu toho strašného bílého dýmu.

Nepřemýšlí. Neumí to. Také proto na ni nesedá beznaděj. Bojuje dál. Rve se o svůj život se strašnou smrtí.

Znovu se přidává do horní láhve kouř. To už je hodně.

Poslední záchvěvy hmyzí bojovnice. Křečovitě se drží u skla a z posledních sil vytahuje sosák. Chvěje se, ale drží a drží nad nejsilnější hranicí toho jedu. Jenže ta se pomalu zvyšuje. Životodárný kyslík jí uniká. Kouř plíživě klesá z horní láhve a obtáčí se kolem ní. Už nemá síly lézt výš.

Chuchvalce dýmu se válí po dně. A teď to přichází. Moucha padá dolů a převrací se na křídla. Poslední záchvěvy. Ochrnutí se zmocňuje celého tělíčka. Najednou je klid. Konec.

Okolo sedící kluci vydechli. Napětí z té kruté zábavy povolilo.

Ale jen málokdo z nich si uvědomil, že to, co udělal tabákový jed s mouchou rychle. To dělá i s nimi. Sice pomaleji, ale vytrvale a jistě ničí také jejich organizmus.

 

Autor: Zdeněk Smutný

10. 5. 2018