Jak to bude letos s Vyškovskou běžeckou tour

Jak to bude letos s Vyškovskou běžeckou tour

 

Současná situace napovídá, že opět nebude lehké uspořádat náš celoroční běžecký seriál. Moc mě potěšilo, že v naší anketě se vyslovilo tolik běžců proto, abychom soutěž pořádali. Je vidět, že si už získala jméno a máme vaši důvěru. Nechtěli bychom ji zklamat, ale zatím opravdu nejsme schopni říct, jak se sezóna vyvine.

Už teď je jisté, že budeme muset improvizovat stejně jako v loňském roce.

Naší snahou bude udržet seriál v nějakém přijatelném počtu závodů, aby to mělo alespoň nějaký smysl.

Už teď je jasné, že Běh kolem Uhřic se konat nebude. S tím se muselo počítat.

Dál pak uvidíme. Připravil jsem zatím podle dosud známých termínů našich závodů předběžnou termínovku Vyškovské běžecké tour, ale dopředu říkám, že může být všechno úplně jinak.

Pokud to jen trochu půjde, tak se budeme samozřejmě i třeba v nějaké improvizované verzi alespoň některé akce snažit uspořádat. I když budou nadále platit omezující zákazy i v delším časovém úseku roku 2021.

Možná bude nutné i některý z našich pravidelných běžeckých testů vložit do termínovky a započítat ho pak do seriálu, aby bylo dost závodů. O tom budeme samozřejmě informovat předem na našich stránkách, tak vám bohužel nezbývá nic jiného, než se na ně občas podívat.

To je zatím vše, co vám jsem v současné době schopen říct.

A jen dodatek na závěr. Dokonce i nezdolný Karel Pikal pro letošní rok zrušil svůj Hanácký běžecký pohár a to už je co říct. Tak kdoví, jak to bude dál i s ostatními seriály.

 

Zdeněk Smutný

 

Předběžná termínovka VBT : Vyškovská běžecká tour 2021.doc (23040)