AK Drnovice začne pořádat nový běžecký seriál

 

AK Drnovice začne pořádat nový běžecký seriál

 

Tak se nám blíží Vánoce. Lidé jsou prý v tento čas k sobě slušnější a upřímnější. Dávají si dokonce též dárky. I my jsme ve vší slušnosti a upřímnosti jeden takový dostali.

Rozhodnutím zřizovatele okresní běžecké soutěže „Dlouhé míle“ byly závody v Nemojanech, které pořádá AK Drnovice, a Lulečský preclík v Lulči, ten je pod patronací, Petra Halase vyřazeny z tohoto běžeckého seriálu. Prý demokratickým rozhodnutím vedení soutěže „o nás bez nás“ jsme byli odesláni na periferii běžeckých závodů v okrese.

Abych citoval:

 „Ve vznikající termínovce 2014 vyvstává otázka rozsahu Dlouhé míle 2014. Již 14. ročník by měl obsahovat závody, které organizují AK AHA Vyškov a LRS Vyškov. Každopádně již nebudou součástí závody v Nemojanech (pořádané Z. Smutným) a Lulečský preclík. AK AHA Vyškov, jako vyhlašovatel soutěže, věnuje prostředky na popularizaci seriálu Dlouhé míle, statistiku a samotné vyhlášení, žádný jiný subjekt není ve jmenovaných věcech nápomocen.“

Jen mě tak matně napadá, jak se asi podílí na této činnosti VSK Univerzita Brno a tím pádem závody v Uhřicích a Šaraticích, Karel Pikal a Vyškovská devítka a TJ Sokol Bučovice se Sokolským během 28. října. A že s námi o tom nikdo nejednal.

Vskutku zajímavá idea jak podpořit totálně skomírající běžecké hnutí na vyškovsku.

No budiž.

Organizátoři mají zcela jistě právo, rozhodnout, které závody nechají ve své soutěži.

Ovšem tím nám nahráli na tvrdou smeč. A my ji umístíme přímo do středu pole.

Vytvoříme nový běžecký seriál na vyškovsku pod hlavičkou AK Drnovice.

Snad tím přece jen dokážeme přilákat zájemce o běh mezi nás. A hlavně pak mezi dospělými, neboť jim tato soutěž bude patřit zejména.

Jen ovšem doufám, že pro členy AK Drnovice se Dlouhá míle nestane nepřístupným filmem. Rádi se budeme zúčastňovat všech závodů na okrese a stejně tak bude otevřený i náš běžecký seriál všem lidem z této planety. Tedy i členům AHA Vyškov.

A abych byl konkrétní, ihned jsem se pustil do práce. Co čert nechtěl, zrovna v pátek pořádali borci z LRS Vyškov v Nemojanech v sokolovně svoji výroční schůzi. I vkročil jsem mezi ně a přednesl svůj návrh o nové soutěži. Ačkoliv byli všichni v šoku z toho, že jsou naše sportovní akce vyřazeny z Dlouhé míle, jednomyslně podpořili náš úmysl založit na okrese nový běžecký seriál. Už tu jednou byl pod názvem Nemojský běžecký pohár, ale jak se bude nyní tato soutěž jmenovat, není zatím rozhodnuto. Možná bude pod hlavičkou nějakého movitého sponzora, možná jen pod AK Drnovice. Uvidíme.

Každopádně soutěž bude mít sedm závodů a pět nejlepších výsledků se bude počítat do celkového hodnocení. Statistiku nám povede tradičně precizní Pepa Kunc a vyhlášení proběhne po skončení závodu Nemojská pětka.

Ceny budou zatím jen poháry, ale hezké, pokud se nám nepodaří zajistit ještě něco jiného a do seriálu budou patřit tyto závody.

Tučapská desítka, Lulečský preclík, Nemojanský kros, Nemojská šestka, Vyškovská dvanáctka, Nemojská devítka a Nemojská pětka.

Je možné, že se třeba ještě něco změní, ale předběžná dohoda zněla takto.

Vyhlašovat se pak budou vždy první tři v kategoriích mužů do 39 let, do 49 let, do 59 let do 69 let a nad 70 let. A u žen pak do 34 let, do 44 let, do 54 let a nad 55 let.

Mimořádnou prémii pak obdrží muž i žena, kteří dosáhnou ve třech závodech v Nemojanech pořádaných AK Drnovice, tedy šestce, devítce a pětce, nejnižšího součtu umístění. Pokud bude náhodou součet stejný, rozhodne lepší pořadí v jednotlivých závodech. Sice ještě nevím, co to bude za odměnu, ale určitě na něco společně se sponzory přijdeme.

Tolik tedy základní a prvotní informace o nově založeném běžeckém seriálu.

Vše ostatní se po schválení termínovky zcela jistě objeví i v oficiální verzi nejen na těchto našich stránkách, ale i v celostátních termínovkách na běžeckých webech.

Doufám, že jsem řekl vše, co jsem měl na srdci a věřím, že tím opět nevyvolám nějaké odvetné akce, jako přišly vzápětí po ohlášení obnovení činnosti AK Drnovice.

Doufám též, že nám všem půjde společný cíl a tím musí být jednoznačně resuscitace běžců na vyškovsku, což je heslo našeho klubu.

A jen tak na okraj.

Hodně let jsem se už tak nepobavil s tak perfektní partou lidí, jaká se sešla na schůzi LRS Vyškov. Chtěl jsem tam zaskočit jen na pár minut a odcházel jsem kolem půlnoci. Ale shodli jsme se na tom, že bude dobré podobnou akci uspořádat i v létě a někde venku, třeba v Nemojanech na hřišti „V kutaci“ a samozřejmě zase koncem roku. A věřím, že se přidají i další členové AK Drnovice, protože pozvání jsme dostali.

A buďte si jistí, že ta zábava stála za to. Víc prozrazovat nebudu. Snad jen to, že jeden z členů LRS, nebudu ho jmenovat, i když by si to za tu odvahu zasloužil, se rozhodl otestovat svoje schopnosti přežití a přímo u sokolovny v Nemojanech  přespal  v té sněhové vánici, která zrovna panovala, ve svém autě.

A v sobotu už pak byl s námi v na závodech v Náměšti. Sice pro zranění neběžel, ale noc přežil.

Má moji úctu. Mě by ráno už nevzbudili.

 

Autor: Zdeněk Smutný