Trénink - všeobecná síla

Všeobecná síla je základem pro všestranný rozvoj běžce

 

Nesmírně důležitým tréninkovým prostředkem pro běžce je všeobecná síla.

Pro rozvoj všeobecných silových schopností běžců je možné používat řadu tréninkových prostředků. Je zbytečné některé uvádět, protože si jistě dokážete sami dle svých možností takovou zátěž připravit. Dá se také improvizovaně splnit trénink třeba jen doma v pokoji a na koberci.

 

V běžecké přípravě se používají tyto základní typy rozvoje síly.

Jde o obecné posilování, posilování dolních končetin a kruhový trénink.


 Obecné posilování je zátěž na celé tělo
Obecným posilováním se samozřejmě myslí posilování celého těla a to jak bez činek, tak také i s nimi.
Existuje mnoho posilovacích cviků v tomto druhu zátěže a jsou vesměs dobře známé. Samostatnou podskupinou obecného posilování tvoří posilování břišních svalů, které je velmi důležité a zařaďuje se do tréninku pravidelně i když se do posilovny nejde.

Dá se říct, že běžec by měl mít kolem pasu takzvanou svalovou pneumatiku. Tedy velmi silné zádové i břišní svaly, ale hlavně je důležité se zaměřit víc na hluboké svaly. Ty drží tělo v rovnováze.


Posilování dolních končetin je samostatná zátěž
Posilování dolních končetin u běžců tvoří samostatnou skupinu cviků, které se vyloženě zaměřují především na nohy. Samozřejmě se také tím posilují i jiné části těla, ale to jen souběh zátěže a její komplexní působení na navazující svaly. 

Používá se jak zátěž jen vlastním tělem, tak i s různými doplňky jako jsou třeba expandéry. A také se hodně využívají činky a posilovací stroje.

Kruhový trénink je v podstatě základem silové běžecké přípravy
Kruhový trénink jsem zde již popsal ve speciálním článku, tak jen doplňuji, že samozřejmě patří k posilování s všeobecným zaměřením.

Je naprosto ideálním komplexním zatížením, které je pro běžce velmi důležité a je velkou chybou tuto přípravu podceňovat. Určitě se to pak v nejméně vhodnou chvíli někde projeví nějakým zdravotním problémem vzniklým ze svalové nerovnováhy v těle.

Pak už je zbytečné bycha honit.

Příklady kruhového tréninku je zbytečné rozepisovat. Určitě si zátěž a její rozložení dokážete naplánovat sami. Nic na tom není.


Všeobecný rozvoj síly tvoří základ k rozvoji síly speciální. Musí tedy před zahájením speciální silové přípravy vždy předcházet všeobecná silová zátěž a to jak v průběhu ročního tréninkového cyklu, tak v dlouhodobém rozvoji běžce. Poměr všeobecných silových schopností a speciálních silových schopností se v jednotlivých letech přípravy mění.

 Je proto nesmírně důležité vyvarovat se zanedbání rozvoje všeobecných silových schopností, protože to vás dovede vždy k limitům v rozvoji jednotlivých speciálních pohybových dovedností.

Tak vám doporučuji rozvoj všeobecné síly vůbec nepodceňovat.