Trénink - Velká diskuse o laktátu

Velká diskuse o laktátu

 

O kyselině mléčné se napsalo hodně špatného, dává se jí za vinu únava, vyčerpání, bolesti svalů, jejich poškození, přetrénování a další. Je opravdu tak škodlivá? Zaslouží si tolik pozornosti?

 

Měření krevního laktátu běžně používají vrcholoví trenéři a sportovci ke sledování kvality a kvantity tréninku. Při měření laktátu, potřebujeme znát sportovcův laktátový práh (LP), který je definován jako intenzita cvičení, při které koncentrace laktátu začíná znatelně narůstat. V literatuře se LP také často označuje jako anaerobní práh (ANP).

 

Proč nás to v tréninku tolik zajímá?

Když se zvyšuje koncentrace laktátu, tak sportovec „jede“ na dluh, protože od určité koncentrace bude laktát paralyzovat produkci energie a práci svalů. Tato teorie je založena na přesvědčení, že laktát skutečně vadí produkci energie a svalům. Sportovci se mezi sebou velmi liší maximální hodnotou laktátu, která závisí na stavu trénovanosti, složení svalových vláken a dokonce na stravovacích návycích. Někteří sportovci vytvářejí hladiny laktátu 16 – 17 mmol/l, zatímco jiní jen 11 – 12 mmol/l.

V tomto ohledu je mezi jedinci velká variabilita. Pokud se má sledování pomocí laktátu vůbec provádět, musí se místo standardizovaných hodnot používat individuální profily. Hodnota 4 mmol/l je bohužel často všeobecně uváděna jako laktátový práh bez ohledu na individuální hodnoty. Navíc se sportovci mezi sebou liší i hladinami klidového laktátu, který může dosahovat hodnot od 0,9 do 2,9 mmol/l, takže musí k dosažení koncentrace 4 mmol/l vyprodukovat různé množství laktátu. U sportovců do 17 let mají hodnoty laktátu ještě větší rozptyl.

Měření laktátu se postupně stalo relativně jednoduchým a levným, stále však vyžaduje vědeckou přesnost a pečlivost. Nedostatek přesnosti a pečlivosti je hlavním problémem při měření laktátu v terénních podmínkách. Nesprávně zaznamenaný objem odebrané krve, znečištění potem, vystavení vzorku vzduchu a jeho odebrání v nesprávnou chvíli, přispívají k nepřesnostem a nesrovnalostem. První měření laktátového profilu je nejlépe provést v laboratorních podmínkách, kde mohou být všechny tyto proměnné pod kontrolou.

 

Stojí tedy sledování laktátu za tu námahu?

Ano i ne. Ano, když jste si jistí, že vaše data odpovídají skutečnosti, a ne když si jistí nejste. Většina vzorků u sportovců do 16 let je odebrána nespolehlivě a nemá žádnou výpovědní hodnotu. Takže, co nám hodnoty laktátu říkají? Na Univerzitě ve Vermontu byl proveden výzkum, který sledoval výkon po sobě následujících zátěžích a porovnával se vliv aktivního a pasivního odpočinku. Dále byl měřen laktát v šest po sobě jdoucích zatíženích. Výkon byl vyšší po aktivním odpočinku, ale laktát byl stejný jako při pasivním odpočinku, což naznačuje, že vysoké hladiny laktátu nevysvětlují únavu.

 

Jaké závěry z toho plynou pro trénink?

Někteří vědci tvrdí, že rychlost dosažení LP nejpřesněji předpovídá výkon. Toto tvrzení, ale není příliš přesvědčivé, protože laktátový práh není 4 mmol/l pro všechny sportovce. Hodnota LP by měla být stanovena vědecky s využitím dalších fyziologických proměnných, jako je ventilace a objem vydechovaného kysličníku uhličitého. Tyto údaje je třeba k určení skutečného LP zkombinovat, a pak se budeme moci na měření laktátu spolehnout.

I pak není moudré na laktát spoléhat jako na jediný ukazatel intenzity. Laktát je produkován vždy, i při nízkých intenzitách, kdy je metabolizmus vysoce aerobní. Sportovci se mezi sebou liší ve schopnosti produkovat laktát, na rozdíl od vytrvalostních typů, ho rychlostní typy sportovců produkují více, pravděpodobně proto, že mají více rychlých svalových vláken. To však neznamená, že jsou schopni při dané koncentraci laktátu pracovat více a delší dobu.

Laktát je ovlivňován mnoha faktory včetně stravy, teploty, míry zotavení a nadmořské výšky. Pokud se jej chystáte používat, tak ho používejte v kombinaci s dalšími fyziologickými hodnotami, jako jsou srdeční frekvence, vnímané úsilí, vykonávaná práce a spotřeba kyslíku a měřte ho co nejpečlivěji. Pokud nebude doba odběru krve pro zjišťování laktátu v testovacích tréninkových jednotkách stejná, budou tím výsledky zkresleny.

 

Zdroj - www.sportvital.cz

Autor článku: Roy Benson