Trénink - souvislý rovnoměrný běh

Trénink - souvislý rovnoměrný běh

Souvislý rovnoměrný běh je základem tréninku

Tento tréninkový prostředek se vyskytuje v plánech velmi často, proto bude dobré se jej trochu víc přiblížit.

 

Co to vlastně je

Souvislé zatížení rovnoměrnou intenzitou využívá obvykle delších vzdáleností než je závodní trať. Má výrazně aerobní charakter a tvoří podstatnou část vytrvalostního tréninku zejména v první a druhé etapě přípravného období.

U tohoto běhu se jedná o dlouhodobé zatížení, které není přerušeno přestávkami. Doba zatížení závisí na stavu trénovanosti a na zvláštnostech jednotlivých běžeckých disciplín. Ve vrcholovém tréninku není doba tohoto běhu kratší než 45 minut, zpravidla trvá od 60 do120 minut. V přípravě na maratón bývá ještě delší.

U souvislého rovnoměrného běhu musí být věnována pozornost dvěma základním složkám tohoto zatížení, a to době trvání běhu a vlastní rychlosti běhu v tomto tréninkovém prostředku.
 

Rychlost běhu

Rychlost běhu je samozřejmě úměrná jeho délce. Čím kratší je doba trvání běhu, tím vyšší je zákonitě jeho rychlost. Rovnoměrnost běhu po dobu trvání, tedy i v závěru, je ale velmi důležitou podmínkou. Proto při volbě přiměřené rychlosti běhu musíte rozložit síly tak, abyste proběhli celou trať v rovnoměrném tempu. Jestliže v druhé polovině trati snižujete rychlost, znamená to, že počáteční tempo běhu bylo příliš vysoké nebo určená rychlost byla nad vaše možnosti a tento tréninkový prostředek pak ztratil svůj význam.

U této formy tréninku se mohou používat jako kontroly kromě tepové frekvence i biochemické metody, jejichž pomocí se hodnotí charakter energetického zabezpečení, což lze dle laktátu v krvi a stupeň únavy pak podle urey.

 

Varianty tohoto tréninkového prostředku

Souvislý rovnoměrný běh má několik variant, nejčastěji se používají tyto tři:


Souvislý rovnoměrný běh v mírném tempu.

Doba trvání 1,5-2,5 hodiny, tepová frekvence 120-140 tepů/min. Slouží vám jako prostředek budování a udržení nezbytné dlouhodobé vytrvalosti.


Souvislý rovnoměrný běh ve středním tempu.

Doba trvání kolem hodiny, tepy 140-160/min. Je to jeden ze základních prostředků rozvoje aerobních schopností.


Souvislý rovnoměrný běh ve zvýšeném tempu.

Doba trvání 30-60 min, tepová frekvence 160-175/min. Toto tempo již slouží pro rozvoj aerobních a současně i aerobně anaerobních schopností běžce.

 

Co je předností souvislého rovnoměrného běhu
Vytváří dobré podmínky pro postupnou přípravu všech systémů organismu na další náročné formy zátěže.

Má význam pro fyziologické zvětšení srdečního svalu a příznivě působí na zvětšení cév a zmnožení kapilár.

 

To by ve zkratce snad mohlo stačit. Určitě teď už chápete, proč je tento tréninkový prostředek v podstatě základem běžecké přípravy nejen v zimě, ale vlastně po celý rok.