Trénink - skipink

Trénink - skipink

Skipink je základní běžecké cvičení

Když už jsme se pustili do rozebírání jednotlivých cviků z atletické nebo běžecké abecedy, to už záleží na tom, jak si kdo zvykl na jaké názvosloví, je naprosto samozřejmé, že jedním z těch prvních cvičení, které se učí i děti v atletické školičce, je skipink.

 

Co to tedy vlastně je

Skipink, neboli vysoká kolena, to zná snad každý běžec. Je to absolutně nejzákladnější cvik z atletické abecedy. Řadí se k těm úplně prvním, které by měl každý atlet naprosto perfektně ovládat, protože je to základ pro správnou techniku běhu.

 

O co jde

Při tomto cviku jde o to, zvedat kolena dostatečně vysoko. Není třeba to však přehánět do té míry, kdy se dostanete až do záklonu. To už je chyba v provedení a rozhodně to takhle nesmí vypadat.

Trup musí být v klasické běžecké pozici. V podstatě musíte mít při ostrém kolenu jedné nohy, tu druhou napnutou a tělo je vlastně v rovině. Nesmíte mít vysazený zadek, jako byste v tom seděli. Tělo je v mírně nakloněné a tím pádem v dokonalé přímce.

Také při tomto cvičení zvyšte důraz na práci paží. Musí to být všechno v dokonalém souladu.

 

Způsoby provedení tohoto cviku

Skipink můžete provádět s různou výškou zvedání kolen. Tím pádem se rozlišuje na polovysoký a vysoký skipink.

Dále se může provádět pozadu i bokem, na místě, či přes nohu. Také přes jeden krok střídavě s vyražením kolena nahoru se zvýrazněným propnutím odrazové nohy. Těch variant provedení se dá najít celkem dost, ale je důležité, abyste alespoň to základní provedení dělali, pokud možno při každém rozcvičení před kvalitním tréninkem.

Pomůže vám to zdokonalit vaši běžeckou techniku.

A to je věc, na které se musí pracovat pořád.

Nepodceňujte to.

 

 

Autor: Zdeněk Smutný

31.1.2017