Trénink - poskočný klus stranou

Trénink - poskočný klus stranou

Poskočný klus stranou patří mezi základní odrazové cvičení

Nesmíme zapomenout při popisu jednotlivých cvičení z atletické abecedy také na odrazová cvičení. Jsou nedílnou součástí všech těchto cviků zaměřených na rozvoj správné techniky a běhu a také na celkovou koordinaci.

 

Co to tedy poskočný klus je

Poskočný klus stranou je odrazovým cvičením, kde odraz není mířen k dopřednému pohybu ale k pohybu stranou, jak již jeho název napovídá. To znamená, že opravdu poskakujete bokem ve směru dopředu.

 

Jak se provádí tohle cvičení

V první řadě je potřeba dodat, že je i u tohoto cviku několik variant. Samozřejmě se provádí bez debat na obě strany. To je nesmírně důležité.

Je pak možně se otáčet třeba po dvou nebo třech skocích a pro ty, kteří jsou na tom odrazově i koordinačně dobře, je možné zařadit i otáčení po jednom skoku, ale to je dost náročné.

Při poskočném klusu stranou můžeme volit různou práci paží. Buď můžeme při každém odrazu aktivně pomáhat pohybem paží vzhůru, nebo můžeme jednou pažemi hýbat vzhůru dopředu, podruhé dozadu nebo se dá provádět práce paží jako při běhu, čili jedna paže dopředu, druhá dozadu. Dále můžeme volit variantu, kdy máme upaženo po celou dobu provádění poskočného klusu stranou. Na tom není co zkazit, takže můžete zkoušet všechny varianty dle libosti.

A opět je potřeba provádět i tohle cvičení správně, aby mělo ideální tréninkový efekt.