Trénink - posilování

Přetížení pohybového aparátu vám vyrovná posilování

Do komplexní atletické přípravy je nutné zařadit bezesporu posilování. Pro atlety většiny disciplín až po běžce středních tratí je velmi důležitou součástí tréninku a v některých fázích přípravy zcela nenahraditelnou tréninkovou složkou.

 

Ovšem co vytrvalci?

Čím delší tratě běháte, tím víc se tento specifický prostředek mění z posílení nejdůležitějších svalových partií rozhodujících pro vlastní výkon v různých atletických disciplínách, ve vyrovnávání přetížení jednotlivých částí pohybového aparátu.

V posilovacím tréninku byste se měli zaměřit tedy také na ty svaly, které jsou při běhání zapojeny minimálně, či nejsou vůbec zatíženy. Ty po určité době postupně degenerují. Potom může v některých částech těla vzniknout díky neustálému přepětí ohnisko nežádoucích zdravotních problémů, které vás mohou donutit nejen k omezení při vlastním tréninku, ale i někdy k dlouhodobému přerušení přípravy. A v nejhorším případě až k těžkým zdravotním komplikacím, kterou třeba zcela ukončí vaši běžeckou aktivitu.

Abych pravdu přiznal, tak posilování patří k mým nejméně oblíbeným tréninkovým prostředkům. Beru je jen jako nutné, ale přesto velmi důležité zlo. Nevím, z jakého důvodu mi nepřirostlo k srdci. Zřejmě mi to nikdy nic neříkalo. Navíc mě svého času dokonce moji kolegové atleti v mládí nařkli, že neposiluji, ale provádím „paragánský“ výcvik.

 

Co je tedy v posilování správné?

Toť otázka!

Každý jsme jiný a každému sedí něco jiného a navíc i jeho tělo potřebuje jinou zátěž.

Já se spíš během své trenérské činnosti zaměřoval u svých svěřenců většinou na kondiční přípravu. Tam se v podstatě nedá nic pokazit a vedl jsem tak i tréninky fotbalistů. Vesměs jsme se vyhýbali používání činek. Raději jsem je nahrazoval posilováním vlastním tělem, případně ještě za pomocí pružinových expanderů.

Vždy jsem si myslel, že nám to musí stačit, ale možná to až tak nebyla pravda.

Když jsem učil v nedávné době na základní škole tělesnou výchovu, sdílel jsem kabinet s mistryní světa v kulturistice a současnou trenérkou všeho, co se týká moderních trendů ve sportovních odvětvích, jejichž příprava probíhá kompletně v různých fit centrech.

Teprve zde jsem po tolika letech trénování pochopil, že o posilování nic nevím. Občas jsem nestačil žasnout, jakých chyb jsem se dopouštěl jen třeba nesprávným držením těla při této činnosti. Až tehdy jsem si uvědomil, jak jsem si mohl klidně i pořádně ublížit.

 

Jak to nyní děláme my

Abych neprovedl nějakou hloupost, nebudu se pouštět do odborného výkladu s doporučeními pro vás. Jen vám v krátkosti popíši, jak v současné době provádíme doplňující posilovací přípravu v mojí tréninkové skupině.

Od začátku tréninkového roku minimálně jednou až dvakrát týdně zařazuji do našeho plánu v den, kdy máme nejmenší zatížení, kondiční přípravu zaměřenou na ty svalové partie, které zatěžujeme méně vlastním běžeckým tréninkem.

Týká se to převážně břišních a zádových svalů, ale rovnoměrně se snažíme posilovat také celé tělo. Takto postupujeme vlastně celý rok, jen s výjimkou závodních cyklů a přechodného období.

Já považuji za nejefektivnější systém v posilování pro vytrvalce kruhový trénink. Ten v naší přípravě zcela jednoznačně převládá. Ať jsme v posilovně nebo v tělocvičně, či jen doma v pokoji na koberci.

Snažíme se vždy provádět větší počet cviků. V posilovně pak vyšší počet opakování s malou zátěží. Obvykle se pohybujeme na 12 stanovištích, které jsou rozděleny tak, aby se postupně po sobě zatěžovaly různé části těla. Po letitém zkoušení jsem přestal důsledně sledovat přestávky mezi přechodem na jednotlivá pracoviště. Spíš jsem se zaměřil na intenzitu celého tréninku a také na pravidelné obměny cviků vždy v každém dalším cyklu. Hlavní změnu v zátěži potom provádíme v období před speciální závodní přípravou, kdy místo kruhového tréninku zařazujeme opakovací zátěž se třemi pobyty po sobě na stejném pracovišti. Ale opět s důsledným zaměřením a to, aby se střídaly postupně všechny svalové partie.

 

Dají se tím řešit i některé zdravotní potíže

Pokud se objeví jakýkoliv zdravotní problém, o kterém předpokládáme, že vznikl v důsledku přetížení pohybového aparátu, snažíme se to řešit důrazným posílením okolních svalů. Nesmí se tím bolestivé místo zatěžovat, nebo jen minimálně, pokud to jinak nejde. Je možné si takto pomoci od problémů se zraněním odstraněním vlastní příčiny potíží. Ovšem jen pokud to tak opravdu je a dá se to tímto způsobem řešit.

Určitě se to nebude líbit rehabilitačním pracovníkům a fyzioterapeutům, ale nám se podařilo tímto způsobem odstranit řadu potíží. Z tohoto důvodu si nemyslím, že by to byla až tak velká hloupost.

 

Správné posilování provádějte raději pod vedením odborníků

Nechci víc tento tréninkový prostředek rozebírat, neboť bych pravděpodobně zabředl do velmi specifických částí posilování. A bez rozpaků se přiznávám, že o nich většinou z odborného hlediska nic nevím.

Raději vám všem doporučuji návštěvu fit center. Tam jsou již dozajista odborníci, kteří vám poradí, co pro vás bude při zaměření na běžeckou přípravu převážně vytrvalostního charakteru to nejrozumnější a nejsprávnější. Alespoň to předpokládám. Také rozeznají vaše největší chyby při provádění této zátěže a od počátků vás povedou správnou cestou. Navíc by neměli dovolit jakékoliv přetěžování a také snad odhadnou, jak na tom vaše tělesná schránka je a včas vaši možnou euforii zastaví.

Z mého pohledu bych vám chtěl na závěr zdůraznit, že posilování je nesmírně důležité a doporučuji je rozhodně nepodceňovat.

Vyhnete se tak zcela určitě mnoha zdravotním potížím.