Trénink - odpichy

Trénink - odpichy

Odpichy jsou nejdůležitější odrazové cvičení

Minule jsme si představili první z odrazových cvičení a tak by bylo správné si říct něco o asi absolutně nejdůležitějším z těchto odrazových cviků, který má také velmi důležitý efekt pro správnou techniku běhu.

 

Co to jsou odpichy

Odpichy jsou jedním z mnoha cviků spadajících do atletické abecedy tedy speciálních běžeckých cvičení. Jde o odraz z napnuté nohy směrem dopředu, tedy ve směru běžeckého pohybu.

 

Jak odpichy správně provádět

Odpichy provádíme se zdůrazněním odrazu a letové fáze při běžeckém pohybu. Důležitá je při tomto cvičení práce rukou. Zkuste dělat odpichy a nehýbat s rukama. Jde to dost těžko. Ve správném provedení jde o propnutí tří hlavních kloubů (kotník, koleno, kyčel) při odrazu. Nohy jsou dokonale napnuté a odrazu se využívá ke zdůraznění letové fáze při provádění tohoto cviku.

 

Varianty provádění odpichů

Odpichy můžeme provádět frekvenčně či skokově. Rozdíl je v důrazu na odraz a délce letové fáze. Někdy se také říká běžecké odpichy těm frekvenčním a skokanské těm odrazovým. Ale to už je hraní se slovíčky. Podstatné je správné provádění celého cviku.

Je možné je dělat i s náběhem, abyste měli od začátku dostatečnou dopřednou rychlost.

Nebo z místa, to je zase na zdůraznění tréninku odrazu.

Provádějte odpichy zásadně na měkkém povrchu, nejlépe na trávě, a také rovném podkladu. Doporučuje se dělat odpichy do svahu, jelikož to snižuje náraz při dopadu.

 

Rozhodující je ovšem správné provádění, ostatně jako u všech cviků z atletické nebo běžecké abecedy, jinak to nemá smysl.