Na rakovinu existuje levný lék

Na rakovinu existuje levný lék. Farmaceutickým firmám se však nevyplácí!

Bezpečný a efektivní lék na rakovinu byl objeven v podobě jednoho staršího léku, který se původně používal k léčbě neobvyklých metabolických problémů. Přesto rakovinový průmysl neprojevil o výzkumnou zprávu z Univerzity v Albertě v Kanadě, publikovanou v roce 2007, žádný zájem.

Proč medicína odmítla dichlor acetát?

Problém byl v tom, že patent na dichlor acetát (nebo ve zkratce DCA) již vypršel. Uvedený výzkum také potvrdil, že rakovina je metabolickou chorobou a ne nějakou zvláštní genetickou mutací buněk, který jako argument s radostí používá hlavní medicínsky proud. Avšak medicínská a farmaceutická komunita nechtějí, abyste se dozvěděli o tom, co většina alternativních lékařů na rakovinu už dávno ví.

Od dob, kdy americký prezident Nixon vyhlásil v roce 1976 válku rakovině, podařilo se rakovinovému průmyslu získat obrovské množství peněz na výzkum neskutečně drahých chemoterapií. Jen jeden cyklus těchto léků stojí i 50, 100 a někdy i více tisíc Eur. Navíc jen zřídka, pokud vůbec, fungují. Chemoterapeutika si obyčejně vyžadují být doplňovány dalšími druhy léků na zmírnění jejich hrozných vedlejších účinků.

Příkladem je tento článek: Repeat business? FDA approves new cancer drug to treat toxicity caused by another cancer drug (překlad: Opakovaný prodej? FDA schválila nový lék, kterým se léčí vedlejší toxické účinky jiného léku na rakovinu)

Mezitím stále více a více lidí ochorieva na rakovinu a následně kvůli následkům toxické léčby i umírá.

Jak dichlor acetát funguje?

Evangelos Michelakis a tým z Unverzity v Albertě testovali dichlor acetát (DCA) na lidských rakovinných buňkách mimo těla a na myších postižených rakovinou a výsledkem byl nesmírný úspěch.

 

 

DCA byl kdysi používán k léčbě netypických metabolických problémů. Jeho nejhoršími vedlejšími účinky, vyskytujícími se jen zřídka, bývá snížení citlivosti a změna v držení těla. Myším krmí DCA rozpuštěným ve vodě se již po týdnech výrazně zmenšily nádory. Také se ukázalo, že DCA může být užívány i orálně.


DCA funguje prostřednictvím obnovy mitochondrií. Michelakis a jeho tým objevili, že mitochondrie v rakovinných buňkách nejsou permanentně poškozeny. To je opakem toho, co si myslí medicína hlavního proudu. Buňky s nefunkčními mitochondrie používají za získávání energie proces fermentace cukru. Tato fermentace probíhá v buněčném prostředí bez kyslíku, vytvořeném nezhoubným nádory, toxiny nebo nízkými hladinami Ph. DCA obnovuje mitochondrie v buňkách a zajišťuje tak jejich správné fungování.

Další funkcí normálních mitochondrií je signalizace apoptózy, tedy buněčné smrti. Normální buňky neustále umírají a jsou znovu nahrazovány. Avšak při rakovinných buňkách je signál apoptózy potlačen a ty se pak staví nesmrtelnými. Výzkumníci z Univerzity v Albertě dále zjistili, že rakovinné buňky během procesu fermentace cukru produkují kyselinu mléčnou, která narušuje kolagen držící buňky nádoru pohromadě

To umožňuje rakovinným buňkám při klasických terapiích zaměřených na zmenšení nádoru se od něj odtrhnout. Výzkumníci takto zdůvodňovali vznik metastáz a rozšíření rakoviny do ostatních orgánů během remise, která obvykle následuje po klasické chemoterapii.

Tragické pokrytectví onkologie

Alternativní přístupy k léčbě rakoviny nemají žádný, případně jen velmi malý problém s metastazujícím karcinomem nebo s rakovinou objevující se po remisi.

Většina alternativních přístupů totiž léčí rakovinu úplně. DCA nabízí rakovinovému průmyslu přijít s léčbou, která je farmaceutická a také mnohem levnější a bezpečnější než jejich současné standardní léčby. Přesto rakovinový průmysl tuto příležitost ignoruje. DCA se tak stal sirotkem bez domova, žebrající o finance z výzkumných fondů, aby se vyhnul právním následkům plynoucím z označení jako nelicencovaných rakovinová léčba. Alternativní rakoviny lékaři častokrát věci prostě vyzkoušeli a pokud se osvědčily, tak je dále sdíleli s těmi, kterým více záleželo na léčení, jako na moci a penězích.

Medicínská mafie vytvořila matrix vyžadující velké peníze na dělání velkých peněz za nemocnou a neúčinnou léčbu namísto skutečného vyléčení. Každý, kdo je v tomto podvodu zainteresován, finančně na tom profituje. Rakovinový průmysl obviňuje alternativních lékařů léčících rakovinu ze šarlatánství a využívání zoufalých pacientů s rakovinou za účelem finančního prospěchu.

Závěr

Obviňování druhých z tvých motivů a zločinů se nazývá pokrytectvím. Medicínsko-farmaceutický komplex je zkorumpovaný kapitalismus, který nechce lék na rakovinu odnikud. Dokonce ani tehdy, když se jedná o jejich vlastní produkt.

Je to smutné, ale bohužel pravdivé.

Zdroj: https://krasa.cool