Běhání z pohledu čísel

Běhání z pohledu čísel

Statistiky a analýza oblíbenosti běhání v České republice

Běhání patří mezi sporty, které lze provozovat více méně kdekoli. Obrovskou výhodou pro sportovce je, že nevyžaduje žádné speciální vybavení a patří tudíž mezi sporty, které jsou méně finančně náročné. Ačkoli to může být větší zábava, na běhání ani nepotřebujeme parťáka, vystačíme si sami. Všechny výše uvedené důvody a mnohé další vedou k tomu, že běh se řadí mezi vůbec nejoblíbenější české sporty.

V následujícím textu a grafech ukážeme, jak si běh mezi českou populací vede:

·         Mezi muži a ženami, podle věku

·         Jak je běh častý vs. jak je oblíbený

Statistiky oblíbenosti běhu v ČR

Obliba aktivního běhání

Z průzkumu Sport roku 2014, který se zaměřoval na analýzu sportování v České republice, se běh v konkurenci několika set sportů umístil na celkovém 2. místě v oblíbenosti. Žebříčku vévodí cyklistika. Stříbrné místo běh získal, jak v případě rozdělení na muže a ženy, tak ve většině věkových kategorií.

Běh uvedlo mezi svými 3 nejoblíbenějšími sporty 18,28 % respondentů výzkumu.

Popularita běhání podle věku

Z hlediska věku je běh nejoblíbenější ve skupinách od 20 do 50 let. Jeho relativně nižší, avšak absolutně stále vysokou, popularitu u dětí můžeme přičíst tomu, že v tomto věku jsou děti vedeny školou, partou kamarádů i rodiči k jiným sportům. Jde zejména o sporty kolektivní. Tím, jak se člověk osamostatňuje a začíná si sport organizovat sám, zvyšuje se oblíbenost běhání. V pozdějším věku lze vidět postupný útlum, když starší lidé přecházejí k fyzicky méně náročným aktivitám. I tady ale hraje běhání svoji roli.

U tohoto sportu je také zajímavé to, že jde o sport, který mají ženy a muži ve věku 30 – 50 let rádi téměř stejně. Rozdíl činí pouhý 1 procentní bod.

Ženy vs. muži

Běh mají sice o něco více rády ženy, rozdíl však není vysoký (pouze 1,5 procentního bodu). Zajímavostí je, že u žen ve věku 20 – 29 let je běhání vůbec nejoblíbenější sport.

Top 10 nejoblíbenějších sportů

Z tohoto výčtu nejoblíbenějších českých sportů je vidět, které aktivity v popularitě běh předběhl:

1.      Jízda na kole

2.      Běh

3.      Plavání

4.      Lyžování

5.      Fotbal

6.      Turistika

7.      Volejbal

8.      Badminton

9.      Tenis

10.  Inline bruslení

Jak často běhání provozujeme

Běh je typický zástupce sportů, které děláme o něco častěji, než jak je máme oblíbené. Opačně to platí například pro fotbal.

Stejně jako v oblíbenosti, umístil se i mezi nejčastějšími sporty na 2. místě. Běh označilo mezi svými 3 nejčastěji provozovanými sporty 23,6 % respondentů výzkumu.

Častost běhání podle věku

Ve všech věkových skupinách převyšuje popularitu tohoto sportu to, jak často jej provozujeme. Podobně jako u oblíbenosti, i tady lze vidět jasný trend postupného nástupu a v mládí a poklesu ve stáří. Velmi zajímavé je překřížení mužů a žen kolem věkové hranice 30 let. Muži běhají od 20 do 50 let téměř stejně často, ale ženy zaznamenávají po 30 letech výrazný propad. Co je příčinou této změny bohužel nelze z dat identifikovat. Na vysvětlení se dá podívat i opačně. Nejde možná o pokles, ale něco zapříčinilo, že ženy do 30 let začali běhat velmi často (častěji, než byla zvyklá běhat předchozí generace).

Ženy vs. muži

Z celkového pohledu na běhání mužů a žen je patrné, že rozdíl je minimální. Graf může na první pohled realitu zkreslit, ale pokud se podíváme na hodnoty osy pozorně, je vidět, že rozdíl činí pouhých 0,2 procentního bodu a lze jej označit jako přirozenou odchylku průzkumu.

Jak často vs. jak rádi

Zmínili jsme to již dříve – běh děláme častěji, než jak jej máme rádi. Rozdíl je přibližně 5 procentních bodů, neboli 25 %. To znamená, že čtvrtina lidí, která běh zařadila mezi své 3 nejoblíbenější sporty, jej nezařadila mezi své 3 nejčastější sporty. Vysvětlením jsou již všechny zmíněné důvody – běh se dělá snadno, je levný, není zapotřebí parťáků nebo kamarádů. Na druhou stranu může být pro někoho tento sport méně zábavný než jiný, ke kterému se ale tak často nedostane.

Výzkum sportování – Sport roku 2014

Statistická data byla získaná internetovým průzkumem, který probíhal na serveru SportCentral.cz v období 17.11. – 5.12.2014. Do hlasování se zapojilo 4443 respondentů ve věku 12 – 65 let, kteří odpovídali na sadu otázek týkající se oblíbenosti sportů a dalších sportovních návyků. Infografiku s výsledky ankety si můžete prohlédnout na stránce Sport roku 2014. Respondenti byli z celé České republiky a pouze z 8 % se jednalo o uživatele serveru SportCentral. Do výzkumu se zapojilo 49,7 % mužů a 50,3 % žen.